Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Aerodynamika

Aerodynamické zkoušky se provádějí s cílem prokázat splnění požadavků uvedených v kapitolách 4.2.6.2 a 4.2.6.4 Technické specifikace pro interoperabilitu subsystému Kolejového vozidla transevropského vysokorychlostního železničního systému (TSI HS RST), CR NOI TSI a CR LOC&PAS TSI a v EN 14067-4+A1 a EN 14067-5+A1.

Jedná se o následující zkoušky:

  • aerodynamické zatížení působící na pracovníky pracující podél trati – bod 4.2.6.2.1
  • aerodynamické zatížení působící na cestující na nástupišti – bod 4.2.6.2.2
  • tlakové zatížení v otevřeném prostoru – bod 4.2.6.2.3
  • zjištění maximálního kolísání tlaku v tunelu – bod 4.2.6.4