Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
Research, development and testing of railway rolling stock
Forschung, Entwicklung und Prüfwesen von Schienenfahrzeugen
Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Akreditované zkoušky

 Akreditace zkušebny na stránkách Českého institutu pro akreditaci

Číslo Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody
1 Statické pevnostní zkoušky hrubých staveb a rámů podvozků včetně zvedání vozidel

Metodika 12-F 12

WAG TSI, LOC&PAS TSI
ČSN EN 12663-1+A1 (28 0320), čl. 8.2
ČSN EN 12663-2 (28 0320), čl. 6
ČSN EN 15227+A1 (28 0321)
ČSN 28 1300, čl. 5.2.4
ČSN 28 1310, čl. 9.2.3
UIC 566, čl. 4.1
UIC 577, bod 1
ERRI B12/RP17
2 Statické pevnostní zkoušky jednotlivých částí vozidel (stěny, podlaha, klapky, dveře, stupačky, přechodové můstky, sedadla, police, věšáky)

Metodika 12-F 14
WAG TSI, LOC&PAS TSI
ČSN EN 12663-1+A1 (28 0320), čl. 8.2
ČSN EN 12663-2 (28 0320), čl. 7
UIC 566, čl. 4.2
UIC 577, bod 3

ERRI B12/RP17
3 Zkouška háku na lano

Metodika 12-F 23

UIC 535-2
4 Nárazové zkoušky vozidel a dynamické zkoušky nárazníků

Metodika 12-F 09 a 12-F 27
WAG TSI, LOC&PAS TSI
ČSN EN 12663-1+A1 (28 0320), čl. 8.4
ČSN EN 12663-2 (28 0320), čl. 8
ČSN EN 15227+A1 (28 0321)
ČSN EN 15551+A1 (28 0127), čl. 5.5.3, 7
UIC 566, čl. 4.1.3
UIC 577, čl. 1.2

ERRI B12/RP17, odst. 3.1
5 Zkouška deformační odolnosti čelní partie vozidel

Metodika 12-F 01
LOC&PAS TSI
ČSN EN 15227+A1 (28 0321)

ČSN EN 15551+A1 (28 0127)
6 Jízdní pevnostní zkoušky vozidel

Metodika 12-F 10
WAG TSI, LOC&PAS TSI
ČSN EN 12663-1+A1 (28 0320), čl. 8.3
ČSN EN 12663-2 (28 0320), čl. 9.2
ČSN EN 13749 (28 0505), čl. 6.2.5
ČSN 28 1300, čl. 5.2.5
ČSN 28 1310, čl. 9.2.4

ERRI B12/RP17
7 Pevnostní zkoušky podvozků a jejich komponentů

Metodika 12-F 11
WAG TSI, LOC&PAS TSI
ČSN EN 13749 (28 0505)
UIC 510-3
UIC 515-4

UIC 615-4
8 Zkouška průjezdu obloukem, nájezdu na trajekt a na přesuvnu

Metodika 12-F 15
ČSN EN 14363 (28 0307), čl. 4.4
ČSN 28 1300, čl. 5.2.8
ČSN 28 1310, čl. 9.2.7
UIC 507
UIC 510-1

ERRI B12/DT135
9 Měření torzní tuhosti

Metodika 12-F 21
WAG TSI
ČSN EN 15839+A1 (28 0912)
ERRI B12/RP17
ERRI B12/DT135, příloha E

10 Měření odporů proti natáčení simulací na měrné točně

Metodika 12-F 16
WAG TSI, LOC&PAS TSI
ČSN EN 14363 (28 0307), čl. 4.4

11 Stanovení bezpečnosti proti vykolejení na zborcené koleji

Metodika 12-F 20
WAG TSI, LOC&PAS TSI
ČSN 28 1300, čl. 5.2.6
ČSN 28 1310, čl. 9.2.8, 9.2.9
ČSN EN 14363 (28 0307), čl. 4.1 a 4.2

ERRI B55/RP8
12 Zjišťování bezpečnosti jízdy, účinků vozidel na kolej a jízdních
vlastností

Metodika 12-F 18
WAG TSI, LOC&PAS TSI
ČSN EN 14363 (28 0307), čl. 5

UIC 518
13 Stanovení maximální podélné síly přenášené sunutými vozidly

Metodika 12-F 19
WAG TSI
ČSN EN 14363 (28 0307), čl. 4.2
ČSN EN 15839+A1 (28 0912)

UIC 530-2
14 Chodové zkoušky a měření vibrací

Metodika 12-F 08
WAG TSI, LOC&PAS TSI
ČSN ISO 2631-1 (01 1405)
ČSN EN ISO 5349-1 (01 1406)
ČSN EN ISO 5349-2 (01 1406)
ČSN 28 1300, čl. 5.2.7, 5.2.10
ČSN 28 1310, čl. 9.2.10, 9.2.15
ČSN EN 14363 (28 0307), čl. 5
ČSN EN 12299 (28 1541)

UIC 513
15 Zjišťování parametrů rozhodujících pro stanovení obrysu vozidla

Metodika 12-F 13
WAG TSI, LOC&PAS TSI
ČSN 28 0312
ČSN 28 0318
ČSN 28 0338
ČSN EN 15273-2 (28 0340)
ČSN EN 14363 (28 0307), čl. 4.3
UIC 505-1

UIC 505-5
16 Měření jízdních odporů

Metodika 12-F 07
ČSN EN 50215 (34 1565)

TNŽ 28 1010
17 Zkouška brzd vozidel

Metodika 12-F 24
WAG TSI, LOC&PAS TSI
ČSN EN 15806 (28 4015)
UIC 540
UIC 541-04, UIC 541-05
UIC 543, UIC 544-1
UIC 546, UIC 547

Zkušební moduly EBA ve smyslu EBO § 32
18 Měření hluku uvnitř i vně vozidel

Metodika 12-F 06
NOI TSI
ČSN EN 15892 (28 1532)
ČSN EN 15153-2 (28 0121)
ČSN EN ISO 3381 (28 1531)

ČSN EN ISO 3095 (28 0350)
19 Měření aerodynamických účinků vozidel na okolní prostředí

Metodika 10-F 07
LOC&PAS TSI
ČSN EN 14067-4+A1 (28 1901), čl. 5.5.3

ČSN EN 14067-5+A1 (28 1901), čl. 4.2.2, 4.2.3
20 Zkouška ukolejnění vozidel

Metodika 12-F 17
WAG TSI, LOC&PAS TSI
ČSN EN 50153 (33 3503)

UIC 533
21 Zkoušky vytápění, větrání a klimatizace vozidel

Metodika 12-F 03, 12-F 04
LOC&PAS TSI
ČSN EN 13129 (28 1521)
ČSN EN 14750-2 (28 1521)
ČSN EN 14813-2+A1 (28 1521)

UIC 553-1
22 Zkouška tepelně izolačních vlastností vozidel

Metodika 12-F 05
WAG TSI
ČSN EN 13129 (28 1521), čl. 8.2
ČSN EN 14750-2 (28 1521), čl. 9.1
ČSN EN 14813-2+A1 (28 1521), čl. 9.1

UIC 553-1 čl. 7.2
23 Zkoušky hořlavosti:
  • tuhých netermoplastických materiálů
  • tuhých termoplastických materiálů
  • textilií s povlakem a bez povlaku
  • gumových návalků přechodových můstků
  • podlahových krytin
  • sedadel

Metodika 12-F 25
UIC 564-2
- příloha 4
- příloha 11
- příloha 5
- příloha 10
- příloha 12
- příloha 13

24 Zkouška vnitřního osvětlení

Metodika 12-F 26
LOC&PAS TSI

ČSN EN 13272 (28 1511), čl. 1-6 kromě čl. 6.5
25 Zjišťování těsnosti proti vnikání vody

Metodika 12-F 22
ČSN 28 1300, čl. 5.2.3
ČSN 28 1310, čl. 9.2.12
ERRI B12/RP17, čl. 4.1.6

Pravidla pro kontejnery + Pravidla pro technický dozor nad kontejnery (ČLPR)
26 Zkoušky výměnných nástaveb a kontejnerů ISO řady 1 včetně jejich rohových prvků – stanovení rozměrů, pevnosti a těsnosti proti vnikání vody

Metodika 04-F 01, 04-F 02, 04-F 03, 04-F 04
ČSN EN 283 (26 9370)
ČSN EN 1432 (26 9374)
ČSN 26 9340
ČSN 26 9344 – ISO 1161
ČSN ISO 1496-2 (26 9347)
ČSN ISO 1496-3 (26 9355)
ČSN ISO 1496-4 (26 9356)
ČSN ISO 1496-5 (26 9350)

Pravidla pro kontejnery + Pravidla pro technický dozor nad kontejnery (ČLPR)
27 Měření dynamických vlastností koleje

Metodika 14-F 02
NOI TSI
ČSN EN 15461+A1 (73 6340)
ČSN EN ISO 3095 (28 0350)

28 Měření akustické drsnosti kolejnice

Metodika 14-F 03
NOI TSI
ČSN EN 15610 (73 6341)
ČSN EN ISO 3095 (28 0350)

Česky English Deutsch

Napište nám