Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Brzdové systémy

 

Schopnost vozidla bezpečně zastavit z maximální rychlosti na předem stanovené délce zábrzdné dráhy, a to za jakýchkoliv podmínek, je jednou z jeho nejdůležitějších vlastností. Platí, že jakékoliv vozidlo se "může" rozjet, avšak "musí" zastavit.

V oblasti kolejových vozidel se používají nejčastěji tyto typy brzdových systémů:

 • pneumatická (tlakovzdušná) brzda
 • elektromagnetická kolejnicová brzda
 • hydraulická brzda
 • dynamická brzda


Uvedené brzdové systémy se používají, v závislosti na provozním určení vozidla, buď samostatně nebo ve vzájemné kombinaci.

VÚKV a.s. nabízí v oblasti brzdových systémů kompletní výzkumné a vývojové práce, jak na projektech nových systémů, tak i na projektech úprav a modernizací systémů stávajících. Uvedené výzkumné a vývojové práce zahrnují například studie proveditelnosti, projekty, detailní konstrukci, asistenci při výrobě a i provedení potřebných zkoušek, které provádí Zkušebna VÚKV a.s.

Při výzkumu a vývoji nových systémů se jedná především o následující práce:

 • Vytváření pneumatických schémat. VÚKV a.s. ve spolupráci se zvoleným dodavatelem brzdové výzbroje a na základě brzdového výpočtu provede vytipování potřebných brzdových přístrojů a vypracuje pneumatické schéma příslušného vozidla.
 • Zástavba přístrojů na vozidle. Rozmístění a upevnění brzdových přístrojů na vozidle. Vyskytují se 2 základní uspořádání:
  • brzdová výzbroj umístěná diferencovaně ve spodku skříně vozidla
  • brzdové výzbroj integrovaná do  "pneumatické desky" nebo "brzdového kontejneru".
 • Vedení potrubí na vozidle. Návrh trasování, konstrukční řešení upevnění potrubí k vozidlu a napojení potrubí na jednotlivé brzdové
  přístroje, případně pneumatické desky nebo brzdové kontejnery.

Při rekonstrukcích a modernizacích stávajících brzdových systémů nabízí VÚKV a.s. následující vývojové práce:

 • Úpravy stávajícího pneumatického schématu
 • Návrh plánu použitelnosti stávajících a vytipování nových přístrojů
 • Konstrukce zabudování modernizovaného brzdového systému na vozidlo, při maximálním využití původních rozvodů a s minimálními konstrukčními úpravami


Při výzkumu a vývoji brzdových systémů pro nová i modernizovaná vozidla spolupracuje VÚKV a.s. s dodavateli brzdové výzbroje, kteří jsou v této oblasti uznávanými
a dlouholetými partnery a disponují tak velkým množstvím zkušeností.