Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Členství v organizacích

 

VÚKV a.s je zapojena do činností mnoha profesních sdružení, poradenských a řešitelských týmů. Do této skupiny patří například:

 • ACRI (Asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu, www.acri.cz),
   
 • UNIFE (Evropská asociace železničního průmyslu, www.unife.org),
   
 • SD (Svaz dopravy České republiky, www.svazdopravy.cz),
   
 • SDP ČR (Sdružení dopravních podniků České republiky, www.sdp-cr.cz),
   
 • VCKV (Výzkumné centrum kolejových vozidel, www.vckv.zcu.cz),
   
 • Zájmové sdružení právnických osob, Interoperabilita železniční infrastruktury (www.sizi.cz),
   
 • Česká technologická platforma strojírenství o.s. (www.tpsvt.cz),
   
 • IFV BAHNTECHNIK e.V., www.ifv-bahntechnik.de)

 

Otázkám normalizace v Evropě se pro oblast železničních aplikací věnuje komise (Technical Committee) CEN/TC 256, která je částí komise CEN (European Committee for Standardization, www.cen.eu) se sídlem v Bruselu v Belgii.

Experti VÚKV a.s. se účastní práce těchto pracovních skupin:

 • CEN/TC 256/WG1 - Protipožární ochrana drážních vozidel
 • CEN/TC 256/WG2 - Konstrukční požadavky

 • CEN/TC 256/WG6 - Aerodynamika

 • CEN/TC 256/WG10 - Kontakt vozidlo/trať

 • CEN/TC 256/SC 3/WG 25 - Brzdy; terminologie, výpočty, homologační procesy

 • CEN/TC 256/WG32 - Obrys vozidel

Otázkám normalizace v mezinárodním měřítku se pro oblast železničních aplikací věnuje komise (Technical Committee) ISO/TC 269, která je částí komise ISO (International Organization for Standardization, www.iso.org) se sídlem v Ženevě ve Švýcarsku.

Expert VÚKV a.s. se účastní práce následující pracovní skupiny:

 • ISO/TC 269/WG1 - Brzdy

 • ASBO cooperation (ERA)

Hlavní náplní práce zástupců VÚKV a.s. v těchto pracovních skupinách je zejména spoluúčast na revizích norem/dokumentů, posuzování připomínek, diskuse o zkušenostech s aplikací požadavků norem/dokumentů v praxi.

VÚKV a.s. také spolupracuje s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS, www.agentura-cas.cz). Těžištěm této spolupráce je odborná podpora ČAS v oblasti kolejové dopravy, jejíž významnou součástí je i připomínkování návrhů norem a přebírání norem do soustavy ČSN překladem.