Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Dynamická pevnost

Akreditace

V oblasti dynamické pevnosti provádí Zkušebna VÚKV a.s. únavové zkoušky, nárazové zkoušky a dynamické zkoušky nárazníků.

Únavové zkoušky

Únavové zkoušky jsou prováděny ve spolupráci s Dynamickou zkušebnou Škoda Výzkum.
Zkušebna VÚKV zajišťuje technické vedení zkoušky. Zkoušky probíhají ve shodě s
následujícími dokumenty:

 • vyhláška UIC 510-3
 • vyhláška UIC 515-4
 • vyhláška UIC 615-4
 • ČSN EN 13749
 • TSI
 • metodika zákazníka

Cílem zkoušek je zjistit odolnost konstrukce při měnícím se dynamickém zatížení. Pro zkoušky je k dispozici až 18 simultánně řízených elektrohydraulických válců o maximální
síle až 630 kN. Používaný řídící systém je IST Labtronics 8800.

Nárazové zkoušky vozidel a dynamické zkoušky nárazníků

Nárazové zkoušky vozidel a dynamické zkoušky nárazníků probíhají ve shodě s
následujícími dokumenty:

 • vyhláška UIC 566
 • vyhláška UIC 577
 • zpráva ERRI B12/RP 17
 • ČSN EN 12663
 • TSI
 • zpráva ERRI B106/RP 9


Cílem nárazové zkoušky je zjištění dynamické pevnosti vozidla, ověření spojení
podvozku se skříní a zjištění charakteristik nárazníků vozidla. Zkoušky probíhají jedním
z následujících způsobů:                                                                            

 • předepsanou podélnou silou
 • předepsaným zrychlením
 • předepsanou rychlostí (s možností až do 23 km/h)

Při nárazových zkouškách jsou měřeny následující parametry:

 • rychlost nárazu
 • nárazové síly
 • zdvih nárazníků
 • zrychlení ve vozové skříni
 • napětí ve vybraných místech konstrukce vozu

Jízdní pevnostní zkoušky

Jízdní pevnostní zkoušky a měření dynamických namáhání skříní, podvozků a jiných částí
vozidel jsou prováděny na vybraných tratích v souladu s následujícími dokumenty:                                                                                              

 • ČSN EN 12663, čl. 6.3 (28 0320)
 • ČSN 28 1300, čl. 5.2.5
 • ČSN 28 1310, čl. 9.2.4
 • ERRI B12/RP17
 • TSI WAG
 • TSI HS RST

Při jízdních pevnostních zkouškách jsou měřeny následující parametry:

 • rychlost zkoušeného vozidla                                                                                                          
 • zrychlení ve vozové skříni
 • napětí ve vybraných místech konstrukce vozu