Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Hrubé stavby

 

Hrubá stavba skříně je základním dílem vozidla, jehož úlohou je tvořit nosnou strukturu vozidla a zajistit pevné a stabilní mechanické propojení všech částí, které jsou umístěny jak uvnitř, tak i vně vozidla. Na jejím dostatečném dimenzování
a na vhodném konstrukčním řešení závisí mnoho dalších parametrů – například bezpečnost cestujících, celková hmotnost, užitné vlastnosti, vzhled, uspořádání vozidla apod.

Konstrukce hrubých staveb skříní se u moderních vozidel řeší buď integrálním nebo diferenciálním způsobem, případně kombinací těchto způsobů. Nejčastěji používaným materiálem je ocel (diferenciální stavba), a to především z důvodu její snadné dostupnosti a opravitelnosti. V poslední době se častěji používají i slitiny hliníku, a to především ve formě protlačovaných profilů (integrální stavba). Dále, i když již v menším množství a na určité konstrukční celky, se používají některé další alternativní materiály, například korozivzdorné nebo vysokopevnostní oceli, plasty, kompozity.

VÚKV a.s. disponuje týmem zkušených pracovníků, kteří se dlouhodobě zabývají vývojem hrubých staveb skříní a mají tak
v této oblasti bohaté zkušenosti. Na počátku vývoje se provádí konstrukční a pevnostní studie realizovatelnosti, případně spojené s výzkumem. Výsledky výzkumu a studií jsou důležitým vodítkem pro další fáze vývoje - pro projekt a konstrukci, jejichž součástí jsou již i podrobné, především pevnostní, výpočty. Ty ve fázi projektu slouží k ověření, zda navržená konstrukční řešení jsou realizovatelná, a ve fázi konstrukce pak napomáhají při optimalizaci konstrukce.

Hrubá stavba skříně je konstrukční celek, jehož vývoj a výroba probíhají vždy v mírném předstihu před dalšími podskupinami. Tato skutečnost klade zvýšené nároky na flexibilitu vývojových pracovníků, na jejich spolupráci s řešiteli ostatních konstrukčních skupin a s výrobním závodem. V průběhu výroby je kladen důraz na dokumentaci změn, které byly provedeny a které se následně musí promítnout do výrobní sériové dokumentace. I s tímto stylem práce má VÚKV a.s. bohaté zkušenosti a může tak nabídnout velmi kvalitní služby.

Dnes již běžnou součástí vývoje hrubých staveb skříní je i experimentální ověření jejich pevnosti – tzv. statická pevnostní zkouška, kterou provádí Zkušebna VÚKV a.s.