Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Jízdní vlastnosti

Akreditace

Zkoušky jízdních vlastností pro homologaci vozidel

Ověření jízdních vlastností je vyžadováno následujícími dokumenty:

 • TSI
 • UIC 432

Zkoušky jízdních vlastností vozidel se provádějí na zkušebních okruzích a na tratích v České republice i v zahraničí. K provádění jízdních zkoušek má VÚKV a.s. k dispozici
měřicí vůz, způsobilý pro maximální rychlost 200 km/h. Zkoušky probíhají ve shodě s následujícími dokumenty:

 • ČSN EN 14363
 • UIC 518

Cílem těchto zkoušek je:

 • ověření bezpečnosti jízdy
 • ověření účinků vozidla na kolej
 • ověření dynamických vlastností vozidla a jízdního komfortu

Zkušební laboratoř je vybavena k provádění zkoušek metodami:

 • měřením sil mezi vozidlem a kolejí pomocí měrných dvojkolí spolu s měřením zrychlení
 • měřením příčných sil mezi dvojkolím a rámem podvozku pomocí snímačů H-sil
  spolu s měřením zrychlení
 • měřením zrychlení

                              Zkoušky jízdní bezpečnosti nákladních vozů při působení tlačných sil

Ověření jízdní bezpečnosti je vyžadováno následujícími dokumenty:

 • TSI
 • UIC 530-2

Zkoušky jízdní bezpečnosti nákladních vozů při působení tlačných sil se provádějí na speciální koleji v areálu Zkušebního centra VUZ ve Velimi. Zkoušky probíhají ve shodě
s následujícími dokumenty:

 • TSI
 • UIC 530-2

Cílem těchto zkoušek je zjistit, zda nákladní vůz je schopen bezpečné jízdy při působení tlačných sil. Zkoušky se provádí s prázdným vozidlem, které je vystrojeno potřebnými snímači a je zařazeno ve zkušební soupravě předepsaného složení. Souprava je sunuta zkušební kolejí. Potřebných tlačných sil je dosahováno brzděním vozidel v jejím čele. Během zkoušky se snímá soubor předepsaných veličin.

                              Zkouška měření odporů natáčení při průjezdu obloukem

Zkouška měření odporů natáčení při průjezdu obloukem se provádí na měrné točně
a probíhá ve shodě s následujícími dokumenty:

 • TSI
 • ČSN EN 14363
 • ERRI B12/DT135
 • UIC 507, UIC 510-1, UIC 569

Cílem těchto zkoušek je ověření velikosti odporu podvozku proti natočení u prázdného
i loženého vozu.

Zkoušky jsou prováděny natočením podvozku o příslušný úhel s měřením úhlu natočení
a síly potřebné k natočení podvozku.