Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Kontejnery

Akreditace

 

V oblasti kontejnerů provádí zkušebna následující zkoušky:

  • zkoušení ISO kontejnerů řady I
  • zkoušení výměnných nástaveb
  • zkoušení rohových prvků ISO kontejnerů řady

Zkoušky se provádí podle následujících dokumentů:

  • pravidla pro kontejnery (ČLPR-Inspekce, 2005)
  • pravidla pro technický dozor nad kontejnery (ČLPR-Inspekce, 2005)
  • ČSN ISO 1496-1 až ČSN ISO 1496-5
  • ČSN 26 9340; ČSN ISO 668+Amd.1+Amd.2
  • ČSN 26 9344-ISO 1161
  • UIC 592-3; ČSN EN 1432; ČSN EN 284; ČSN EN 283

Český lodní a průmyslový registr vydal osvědčení o aprobaci zkušebny pro výše
uvedené zkoušky.