Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Ostatní činnosti

 

VÚKV a.s. se soustřeďuje především na práce, které jsou úzce spjaty s kolejovou dopravou. Zde se také nachází těžiště znalostí a zkušeností jejích pracovníků. Existuje ale mnoho projektů, které s kolejovou dopravou souvisí okrajově. I v těchto projektech lze aplikovat poznatky, získané při výzkumu a vývoji kolejových vozidel.

Mezi příklady patří projekty vozů lanových drah, vozů speciálního určení, pracovních strojů a zařízení, vozidel pro přepravu speciálních nebo nadměrných nákladů, různých speciálních nástaveb apod. Do oblasti ostatních projektů patří také například různé provozní výpočty, výpočty odporů, studie a další činnosti.

VÚKV a.s. působí i v této oblasti techniky, kde se jako konzultant, výzkumný a vývojový subjekt nebo posuzovatel podílí na mnoha projektech. V uplynulé době se jednalo například o projekt speciálního lodního zdvihadla nebo projekt speciálního vozidla na přepravu vyhořelého jaderného paliva.

VÚKV a.s. je připravena reagovat na každou poptávku kterou bude oslovena a napomoci tak při řešení jakéhokoliv úkolu.