Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Pohony

 

Schopnost rychle akcelerovat a spotřebovat přitom co nejméně energie je z hlediska provozovatele velmi důležité. Pohon je částí vozidla, která určuje dynamické vlastnosti vozidla při jízdě a brzdění. Některé části pohonu jsou významným zdrojem hluku a vibrací, takže zvolené konstrukční řešení a způsob uchycení takových částí přímo ovlivňují jízdní pohodlí cestujících a vnější hlučnost vozidla.

V oblasti výzkumu a vývoje pohonů nabízí VÚKV a.s. provedení těchto prací:

 • výzkumné práce
 • zpracování projektů, výpočtů a konstrukční dokumentace kompletních pohonů pro nová i modernizovaná vozidla závislé i nezávislé trakce (motorové vozy, lokomotivy atd.),
 • návrh uspořádání pohonu s ohledem na žádané parametry a celkové uspořádání vozidla,
 • návrh pružného uložení (zavěšení) motoru a dalších komponentů ve spolupráci s renomovanými výrobci pryžokovových pružicích prvků,
 • návrh, pevnostní výpočet a konstrukce nosného rámu celého pohonu („powerpack") nebo jeho jednotlivých komponentů,
 • konstrukce pohonu dvojkolí pro hydromechanický, hydrodynamický nebo elektrický přenos výkonu,
 • zástavba všech komponentů přenosu výkonu včetně prostorových a dynamických vyšetření
 • koncepční a konstrukční řešení pohonu pomocných zařízení (alternátory, ventilátory, kompresory,klimatizační zařízení atd.) s mechanickým, hydrostatickým nebo elektrickým přenosem výkonu,
 • konstrukce chlazení spalovacího motoru a komponentů přenosu výkonu včetně temperování agregátů a napojení na systém vytápění vozidla,
 • zástavba příslušenství pohonné jednotky:
  • příprava vzduchu
  • výfuk
  • palivové hospodářství
  • diagnostika a signalizace
  • elektrická instalace
  • protipožární systém