Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Poradenství při výrobě

 

Každý výzkumný a vývojový projekt, který VÚKV a.s. zpracovává, má jasně definovanou organizaci. Výzkumný a vývojový tým má svého vedoucího, který zodpovídá za celek, a pak jednotlivé specialisty, kteří detailně znají své podskupiny včetně historie jejich vývoje.

 

Díky této definované struktuře a průběžné spolupráci výzkumných a vývojových pracovníků s pracovníky technologie výrobce je po celou dobu vývoje zajišťována provázanost výzkumu a vývoje s přípravnými výrobními fázemi. Případná rizika jsou odhalena včas a je možné je řešit bez výraznějších časových a materiálních ztrát. Výsledkem této průběžné spolupráce je plynulý náběh výroby prototypu.

I přes výše popsanou spolupráci, jejíž cílem je včas předcházet komplikacím, je potřeba, aby pracovníci výzkumu a vývoje byli přítomni při výrobě prototypu a operativně řešili vzniklé problémy. VÚKV a.s. nabízí i takové služby a u většiny projektů je realizuje. V rámci této činnosti je zajišťován operativní poradenský a konzultační servis přímo ve výrobním závodě. Formy této spolupráce jsou u každého projektu odlišné a jsou vždy předmětem dohody mezi VÚKV a.s. a výrobcem.

Na proces výroby prototypu, který VÚKV a.s. výše popsaným způsobem sleduje a dokumentuje, navazuje úprava prototypové dokumentace, do které jsou zapracovány získané poznatky. Vznikne tak výrobní výkresová dokumentace sériového provedení