Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Posuzování drážních vozidel - Česká republika

 

Požadavek na schvalování typu drážních vozidel drážním správním úřadem (DÚ), pro možnost jejich provozu na dráhách v České republice, je dán zákonem číslo 266/1994 Sb. v platném znění.

V tomto zákoně jsou dále uvedeny podmínky, za kterých DÚ typ drážního vozidla schválí. Je to buď na základě předloženého certifikátu o shodě, vydaného notifikovanou osobou (pro případ, že se jedná o drážní vozidlo posuzované podle TSI), nebo na základě pozitivního hodnocení předložené dokumentace a nezbytných zkoušek, provedeného přímo Drážním úřadem nebo Drážním úřadem zvolenou právnickou osobou (ve všech ostatních případech).

VÚKV a.s. je právnickou osobou, která je Ministerstvem dopravy České republiky (MD ČR) pověřena, a kromě zkoušek zpracovává i celková posouzení drážních vozidel, která následně slouží jako podklad pro rozhodnutí DÚ. VÚKV a.s. je dále asociovaným partnerem několika notifikovaných osob, jejichž působnost zasahuje i do území České republiky.

 

Merici_vozidlo.jpg