Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Proces řízení rizik

VÚKV a.s. je ve smyslu ČSN EN 17020 akreditován Českým institutem pro akreditaci k inspekční činnosti v oblasti posouzení procesu řízení rizik u kolejových vozidel a jejich částí podle Nařízení komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik a Prováděcího nařízení komise (EU) č. 402/2013.

Akreditace ČIA