Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Proces řízení rizik, CSM RA

Inspekční orgán č. 4061 VÚKV a.s. je podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 akreditován Českým institutem pro akreditaci o.p.s. k inspekční činnosti v oblasti inspekce bezpečnosti v železničním subsystému Kolejová vozidla včetně související funkční oblasti Údržba.

Inspekce odpovídají Prováděcímu nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013, v platném znění.

Akreditace ČIA