Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Profil

Společnost

 • Obchodní název: VÚKV a.s.
 • Sídlo: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5
 • IČO: 45274100
 • DIČ: CZ45274100
 • Zapsaná: Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1549
 • ID datové schránky: cbggyzf

Orgány společnosti:

 • Představenstvo:
     Ing. Zdeněk Malkovský, PhD. – předseda
     Ing. Jaromír Motyčka – místopředseda
     Ing. Vladimír Malý – člen
     Ing. Zdeněk Sváta – člen
     Ing. Eugen Andreas Maroschik – člen
   
 • Dozorčí rada:
     JUDr. Stanislav Kuba – předseda
     Ing. Jan Čapek, PhD. – člen
     doc. Ing. Michal Korecký, PhD. – člen
   
 • Vrcholové vedení / Management:
     Ing. Zdeněk Malkovský, PhD. – generální ředitel
     Ing. Jana Čeřovská – vedoucí útvaru Ekonomika a informační technologie
     JUDr. Petr Pour – vedoucí útvaru Právní a zaměstnanecké záležitosti
     Ing. Petr Šindelář – technický ředitel
     Ing. Jan Čapek, PhD. – ředitel zkušebny