Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Průjezd obloukem, nájezd na trajekt / přesuvnu

Akreditace

Zkouška průjezdu obloukem, nájezdu na trajekt a na přesuvnu se provádí
na měrné točně a probíhá ve shodě s následujícími dokumenty:

  • TSI
  • ČSN EN 14 363
  • ERRI B12/DT135
  • ČSN 28 1300 (čl. 5.2.8)
  • ČSN 28 1310 (čl. 10.3.4)
  • UIC 507, UIC 510-1, UIC 569

Cílem těchto zkoušek je:

  • ověření průjezdu plně loženého vozu obloukem předepsaných parametrů
  • ověření nájezdu plně loženého vozu na trajekt předepsaných parametrů
  • ověření nájezdu prázdného vozu na přesuvnu předepsaných parametrů

vždy s cílem ověřit, zda nedochází ke kolizi mezi jednotlivými částmi vozu, které nejsou ke vzájemnému styku určeny.

Zkoušky jsou prováděny natočením podvozku o příslušný úhel při simulaci
průjezdu obloukem, resp. napodobením nájezdu na trajekt či přesuvnu
podložením jednoho dvojkolí podložkou předepsaných rozměrů.