Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Statická pevnost

Akreditace

Statické pevnostní zkoušky vozidel, jejich skříní, podvozků, nárazníků při zatížení svislými a podélnými silami; zvedání vozidel za označená místa a za čelník probíhají ve shodě s následujícími dokumenty:

 • ČSN EN 12663 (čl. 6.2)
 • ČSN 28 1300 (čl. 5.2.4)
 • ČSN 28 1310 (čl. 10.3.3)
 • UIC 510-3, UIC 566 (čl. 4.1), UIC 571-1
 • UIC 571-2, UIC 577 (bod 1), UIC 581, UIC 651
 • ERRI B12/RP17
 • TSI
 • dle speciálních požadavků zákazníka

Cílem zkoušek je zjištění statické pevnosti všech druhů kolejových vozidel a jejich částí. Při zkouškách se využívá:

 • zkušební stav na stlačovací zkoušky vozových skříní v hale zkušebny v Cerhenicích

  – parametry :

  • maximální délka zkoušeného vozidla 33 m,
  • maximální podélné síly – tlak 3000 kN / tah 2000 kN
  • svislé síly – simulace pomocí hydraulických systémů
  • kombinace svislých a podélných sil
 • mobilní stlačovací stav pro zkoušky u zákazníka – parametry :

  • maximální délka zkoušeného vozidla 45 m,
  • maximální podélná síla 500 kN
  • svislé zatěžování pomocí závaží

 • měření sil, napětí a deformací v rozsahu do 500 měřících kanálů.