Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Teplo a vzduchotechnika

Akreditace

 

V oblasti techniky prostředí u kolejových vozidlech zkušebna provádí následující teplotechnické a vzduchotechnické zkoušky:
 • zkoušky vytápění, větrání a klimatizace:

  • zkouška předehřevu
  • zkouška předchlazování
  • zkouška regulace
  • zkouška proudění vzduchu
 • zkoušky tepelně izolačních vlastností vozidel:
  • stanovení součinitele prostupu tepla "k"

Zkoušky probíhají ve shodě s následujícími dokumenty:

 • vytápění, větrání a klimatizace:

  • ČSN EN 14750-1
  • ČSN EN 14750-2 (pro TL1)
  • ČSN EN 14813-1
  • ČSN EN 14813-2 (pro TL1)

 • tepelně izolačních vlastností vozidel:
  • ČSN EN 13129-2 (čl. 8.2)
  • ČSN EN 14750-2 (čl. 9.1)
  • ČSN EN 14813-2 (čl. 9.1)
  • UIC 553-1 (čl. 7.2)
  • TSI-nákladní vozy (čl. 4.2.6.1, 6.2.3.4)
  • TSI-kolejová vozidla (čl. 4.1.11, 4.3.12)

Cílem těchto zkoušek je ověření stanovených parametrů pohodlí pro prostory cestujících a pro stanoviště strojvedoucího / řidiče.