Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Ukolejnění

Akreditace

Zkouška ukolejnění vozidel probíhá ve shodě s vyhláškou UIC 533 a slouží ke stanovení přechodových odporů mezi zvoleným kovovým dílem vozidla a kolejnicí.

Měření probíhá voltampérovou metodou měřením poklesu napětí a protékajících proudů.