Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Vozidla

Společně s rostoucími požadavky cestujících, provozovatelů a dopravců rostou nároky i na řešení a vybavenost vozidel.
Z tohoto důvodu je potřeba průběžně vozový park obnovovat, a to buď nákupem nových vozidel nebo modernizací vozidel stávajících.

VÚKV a.s. se zabývá výzkumnými a vývojovými pracemi na projektech nových i modernizovaných vozidel, která nacházejí své uplatnění jak při přepravě osob, tak při přepravě různých nákladů. K této činnosti využívá vlastní tým vývojových specialistů, který je v případě potřeby doplňován
o externí spolupracovníky.

Organizace nabízí komplexní inženýrské služby při vývoji prototypu i sériového provedení vozidla a s tím spojených výzkumných činností. K přípravě prototypu se váží především tyto činnosti:

  • úvodní studie proveditelnosti,
  • zpracování projektové dokumentace,
  • konstrukční práce včetně zpracování výrobní výkresové dokumentace,
  • spolupráce při výrobě prototypu,
  • příprava dokumentace pro schvalovací proces,
  • realizace typových zkoušek zkušebnou VÚKV a.s.

Součástí vývoje prototypu může být také provedení pevnostních, simulačních nebo dalších potřebných výpočtů a dalších výzkumných činností. Výrobě sérových vozidel předchází důkladná analýza poznatků z výroby prototypů, jejíž výsledky se promítnou do úpravy dokumentace pro sériové provedení. VÚKV a.s. nabízí také zpracování dalších souvisejících dokumentů, například návodů na obsluhu a údržbu.

VÚKV a.s. dlouhodobě sleduje nejnovějších technologie a trendy ve vývoji vozidel. Získané poznatky jsou zúročovány
v projektech nových vozidel. Dalším nezbytným krokem, potřebným ke kvalitnímu vývoji, je analýza provozních záměrů
a potřeb, ze které vyplyne, jaký druh a jaké uspořádání vozidla bude pro daný účel nejvhodnější. Cílem je navrhovat taková řešení, která svojí úrovní převýší současný stav techniky, uspokojí uživatele svým spolehlivým a hospodárným provozem, prokáží vysokou estetickou úroveň a nabídnou příjemné a ergonomicky příznivé pracovní podmínky pro obsluhu a komfort pro cestující.

Samostatnou oblastí jsou modernizace osobních a nákladních vozidel. Díky výrazně odlišné životnosti některých částí vozidel, je možné po modernizaci uvést do provozu vozidlo, jehož technická úroveň odpovídá aktuálnímu stavu techniky a jehož pořizovací cena je nižší než cena vozidla nového. Části, které mají delší životnost (hrubá stavba skříně, nosné části podvozků atd.) zůstávají po kontrole a případných lokálních opravách či úpravách zachovány. Ostatní části, které podléhají opotřebení nebo díky technickému vývoji zastarávají (interiér, elektrická výzbroj, pohon, regulace, brzda atd.), jsou z vozidla odstraněny a nahrazeny novým moderním řešením.