Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Vybavení zkušebny

 

Experimentální základna disponuje zateplenou zkušební halou lehké konstrukce o rozměrech 18 x 54 m, jejíž součástí je:

 • prohlížecí a montážní kanál,
 • měrná točna,
 • kalibrační stav pro měrná dvojkolí,
 • stavebnicové přípravky pro upínání a statické zatěžování dílů kolejových vozidel na roštech,
 • sloupový jeřáb o únosnosti 5 t,
 • 4 páry železničních zvedáků,
 • strojní dílna pro výrobu drobných přípravků a snímačů podle vlastního návrhu.

Dále Zkušebna VÚKV a.s. disponuje následujícím zkušebním zařízením:

 • stlačovací a zatěžovací zařízení pro statické pevnostní zkoušky vozových skříní s možností vyvození podélné síly až 3 MN s kompletním hydraulickým zatěžovacím systémem,
 • mobilní stlačovací zařízení pro statické zkoušky s max. podélnou silou do 500 kN,
 • zkušební rám s přípravky pro zkoušky kontejnerů řady ISO 1C,
 • počítačem řízený mobilní hydraulický systém pro stanovení bezpečnosti proti vykolejení na mezním zborcení koleje dle ERRI B55 RP8 a dalších norem,
 • svážný pahrbek a vybavení (včetně narážecího vozu) pro provádění nárazových zkoušek,
 • měřicí vůz pro zkoušky za jízdy – do 200 km/h,
 • zařízení pro zkoušky šíření plamene po povrchu materiálů a zkoušky hořlavosti vybraných druhů materiálů podle UIC 564-2.


Při zkouškách využívá Zkušebna VÚKV a.s. následující měřící a vyhodnocovací systémy:

 • statická tenzometrická ústředna Peekel Instruments s možností měření až 500 kanálů,
 • dynamické měřicí můstky a zesilovače MGC+ firmy Hottinger Baldwin Messtechnik s návazností na výpočetní techniku a další nezbytné přístrojové vybavení pro všechny druhy měření,
 • systémy bezdrátového přenosu měřených veličin.

Zpřístupnění podpořené infrastruktury jiným uživatelům_v3.jpg

Zkušebna VÚKV disponuje novou výzkumnou infrastrukturou, zahrnující halu se dvěma kolejemi s přilehlými kancelářskými prostory a vybavenou zkušebními technologiemi podpořenými v projektu „Rozšíření výzkumné a vývojové infrastruktury VÚKV a.s.“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Potenciál.

Účelem projektu Rozšíření výzkumné a vývojové infrastruktury VÚKV a.s. (OP PIK) bylo rozšíření centra pro VaV spočívající v pořízení strojů/zařízení a dalšího vybavení centra:

 • mostový jeřáb a jeřábová dráha s nosností 12 500 kg
 • mostový jeřáb a jeřábová dráha s nosností 6 300 kg
 • stlačovací zařízení pro provedení statických zkoušek skříní kolejových vozidel
 • měrná točna pro měření odporu podvozku proti natáčení
 • patkový vřetenový zvedák s halovým pojezdem
 • kompresor a sušička vzduchu
 • vysoušeč

V souvislosti s tímto rozšířením centra pro VaV – je možné vybavenou novou zkušební halu v rámci otevřeného přístupu k podpořené  výzkumné infrastruktuře využít pro provádění výzkumných zkoušek v oblasti např. bezpečnosti proti vykolejení, pevnosti a jiné. Jsme nyní schopni nabídnout tyto služby:

 • pronájem vybavené haly pro přípravu zkoušek
 • zkouška bezpečnosti proti vykolejení
 • zjišťování momentu odporu podvozku proti natočení
 • vážení vozidel
 • statické pevnostní zkoušky

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Pro bližší informace v případě zájmu o využití technologií zkušební haly kontaktujte ředitele zkušební laboratoře VÚKV a.s. Ing. Jana Čapka, Ph.D., capek@vukv.cz