Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Výpočty, podpora

 

Nedílnou součástí výzkumu a vývoje jsou technické výpočty. Jejich cílem je potvrdit, že navržené řešení splní požadované parametry, případně naznačit, jak by se řešení mělo změnit, aby požadované parametry byly splněny.

Organizace při výzkumu a vývoji provádí široké spektrum výpočtů, které lze rozdělit do následujících oblastí:

 • Pevnostní výpočty:
 • komplexní výpočty vozidel a jejich komponentů podle evropských norem, vyhlášek UIC a zadání zákazníka,
 • optimalizace konstrukcí a analýzy poruch,
 • posouzení konstrukcí na únavovou a provozní pevnost podle platných standardů,
 • lineární výpočty (FEM, hodnocení na trvalou pevnost),
 • nelineární výpočty (FEM - materiálové a geometrické nelinearity, kontaktní úlohy),
 • crashové výpočty.
 • Výpočtové simulace jízdních vlastností vozidel:
  • jízdní bezpečnost
  • účinky na kolej
  • stabilita
  • jízdní komfort, kmitání
  • bezpečnost proti vykolejení na zborcené koleji
 • Návrhy a optimalizace pojezdů:
  • výpočty vypružení
  • výpočty tlumení
 • Výpočty obrysů vozidel
 • Návrhy a optimalizace trakčních systémů.
 • Návrhy a optimalizace brzdových systémů:
  • brzdové výpočty podle UIC.
 • Tepelné výpočty:
 • větrání,
 • topení,
 • klimatizace.