Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Zkušebna

Zkušebna je vybavena personálně i svým zařízením k provádění širokého spektra zkoušek kolejových vozidel
a kontejnerů. Disponuje prostředky pro stacionární zkoušky i pro zkoušky vozidel za jízdy. Kromě vybavení pro zkoušky celých vozidel je zkušebna vybavena i pro vybrané zkoušky jejich komponentů a pro zkoušky kontejnerů.

Služby poskytuje zkušebna flexibilně, a to buď v prostorách svého pracoviště v Cerhenicích, na zkušebních i jiných tratích nebo, dle potřeb, i přímo u zákazníků. Pro zkoušky vozidel za jízdy má k dispozici vlastní měřicí vůz s mezinárodní přechodností.


Přístroje, měřicí technika a další technická vybavení jsou průběžně zdokonalovány, aby odpovídaly aktuálním požadavkům a nárokům.

Pro všechny zkoušky, které zkušebna provádí, má příslušné certifikáty a akreditace.

VUKV orez_small.jpg