VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Vytápění, větrání a klimatizace

Zkušebna

V oblasti techniky prostředí u kolejových vozidel zkušebna provádí následující teplotechnické a vzduchotechnické zkoušky:

Zkoušky vytápění, větrání a klimatizace

  • zkouška předehřevu
  • zkouška předchlazování
  • zkouška regulace
  • zkouška proudění vzduchu

Zkoušky tepelně izolačních vlastností vozidel

  • stanovení součinitele prostupu tepla "k"

Zkoušky se provádějí ve shodě s evropskými normami, vyhláškami UIC nebo podle speciálních požadavků zákazníka.

Cílem těchto zkoušek je ověření stanovených parametrů pohodlí pro prostory cestujících a pro stanoviště strojvedoucího / řidiče.

magnifiercrossmenu