Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

 

Naše výzkumná organizace se zabývá nezávislým výzkumem, vývojem a zkušebnictvím kolejových vozidel, jejich částí a dalších komponentů z oblasti dopravního strojírenství. V uvedených oblastech také nabízí poradenskou a konzultační činnost.

Pro uvedené činnosti má organizace kolektiv vysoce kvalifikovaných a zkušených odborníků, kteří při své práci využívají nejmodernější metody, postupy
a zařízení.

V rámci realizace nezávislého výzkumu spolupracujeme s domácími i zahraničními partnery. V rámci poradenské a konzultační činnosti jsou našimi zákazníky domácí i zahraniční výrobci kolejových vozidel a dopravní techniky, dále pak opravárenské závody, správy infrastruktury a provozovatelé.

Organizace navazuje na tradici Ringhofferových závodů a podílí se na řadě výzkumných projektů, jejichž aplikační výsledky nacházejí uplatnění v praxi. S výstupy výzkumu a vývoje, na jejichž vzniku a uvedení do provozu se VÚKV a.s. aktivně podílela, je možné se setkat nejen v České republice, ale i v řadě dalších zemí po celém světě.

Cílem naší výzkumné organizace je provádět nezávislý výzkum a současně nabízet řešení projektů odpovídající nejmodernějšímu stavu techniky, na jejichž konci je přínos uživatelům a celé společnosti.

Společnost VÚKV a.s. v roce 2021 dokončila realizaci projektu „Rozšíření výzkumné a vývojové infrastruktury VÚKV a.s.“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Potenciál, jehož cílem je posílení výzkumu a vývoje, zavedení nových technologií při zkouškách kolejových vozidel a jejich komponentů spolu se zlepšením pracovních podmínek zkušební laboratoře. Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora z prostředků Evropské unie.

84-op-pik-logo_cs.png

Česky English Deutsch