VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo
Naše výzkumná organizace se zabývá nezávislým výzkumem, vývojem a zkušebnictvím kolejových vozidel, jejich částí a dalších komponentů z oblasti dopravního strojírenství.
Firma

Naše výzkumná organizace se zabývá nezávislým výzkumem, vývojem a zkušebnictvím kolejových vozidel, jejich částí a dalších komponentů z oblasti dopravního strojírenství. V uvedených oblastech také nabízí poradenskou a konzultační činnost.

Pro uvedené činnosti má organizace kolektiv vysoce kvalifikovaných a zkušených odborníků, kteří při své práci využívají nejmodernější metody, postupy a zařízení.

V rámci realizace nezávislého výzkumu spolupracujeme s domácími i zahraničními partnery. V rámci poradenské a konzultační činnosti jsou našimi zákazníky domácí i zahraniční výrobci kolejových vozidel a dopravní techniky, dále pak opravárenské závody, správy infrastruktury a provozovatelé.

Organizace navazuje na tradici Ringhofferových závodů a podílí na řadě výzkumných projektů, jejichž aplikační výsledky nacházejí uplatnění v praxi. S výstupy výzkumu a vývoje, na jejichž vzniku a uvedení do provozu se VÚKV a.s. aktivně podílela, je možné se setkat nejen v České republice, ale i v řadě dalších zemí po celém světě.

Cílem naší výzkumné organizace je provádět nezávislý výzkum a současně nabízet řešení projektů odpovídající nejmodernějšímu stavu techniky, na jejichž konci je přínos uživatelům a celé společnosti.

Společnost VÚKV a.s. v roce 2021 dokončila realizaci projektu „Rozšíření výzkumné a vývojové infrastruktury VÚKV a.s.“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Potenciál, jehož cílem je posílení výzkumu a vývoje, zavedení nových technologií při zkouškách kolejových vozidel a jejich komponentů spolu se zlepšením pracovních podmínek zkušební laboratoře. Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora z prostředků Evropské unie.

magnifiercrossmenu