Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Aktuality


Seminář Analýza nehodových dějů chodec/tramvaj - prostředky zvyšování bezpečnosti

Pozvanka_final.jpg

Veletrh Trako Gdaňsk, 24.-27. září 2019

VÚKV a.s. se letos účastní mezinárodního železničního veletrhu Trako v polském Gdaňsku v rámci společné expozice Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Asociace českého železničního průmyslu (ACRI). Najdete nás ve stánku A39 v hale A.

Výstřižek.JPG

Ocenění dvou pracovníků VÚKV a.s. Cenou Emila Škody

Listopad 2011: Dva pracovníci VÚKV a. s. byli oceněni Cenou Emila Škody za řešení vazby mezi podvozky elektrické lokomotivy a za řešení podvozku lehké elektrické jednotky.Účast na veletrhu Trako 2011 v poském Gdaňsku

Říjen 2011: VÚKV a. s. se zúčastnila v rámci společné expozice ACRI veletrhu Trako 2011 v polském Gdaňsku. V rámci výstavy proběhlo několik významných setkání se zástupci polských výrobců kolejových vozidel.2011 - VÚKV a.s. člen IFV BAHNTECHNIK e.VDokončení homologace měřícího dvojkolí Systém VÚKV 3 v Německu

Srpen 2011: Byl završen proces homologace měřicího dvojkolí Systém VÚKV 3 v Německu. Dvojkolí bylo úspěšně vyzkoušeno na unikátním kalibračním stavu VÚKV a. s. a následně prověřeno provozními zkouškami – např. na podvozku měřicího vozu VÚKV a. s. do rychlosti 200 km/h, při zkouškách pařížského metra, na nákladním podvozku TVP 2007 nebo při schvalování lokomotivy Škoda 109E. Firma poskytla podporu výrobcům kolejových vozidel při schvalování jejich produktů – za všechny příklad Litva: proces byl úspěšně završen nejen v případě elektrických patrových jednotek řady 575 (Škoda Vagónka) a také u měřicího vozidla kolejového svršku EM 140 (Plasser & Theurer). Během roku 2011 vykonala zkušebna VÚKV a. s. typové zkoušky nákladních vagónů různých typů pro české i evropské výrobce (např. LEGIOS Louny, Tatravagónka Poprad, Ɖuro Ɖaković, Feldbinder Spezialfahrzeuge). Součástí typových zkoušek jsou stacionární i jízdní výběhové brzdové zkoušky vozů podle vyhlášky UIC 544-1, TSI pro nákladní vozy a směrnice V-BKS (K) při různých stavech ložení – prázdný, částečně ložený (přestavná hmotnost) a plně ložený. Část těchto zkoušek se provádí na zkušební trati IK v polském Źmigródu. V rámci schvalování lokomotivy Škoda 109E provedla VÚKV a. s. sérii aerodynamických měření, jak je předepisují TSI vysokorychlostního železničního systému. Poprvé tak provedla česká firma měření aerodynamického zatížení cestujících na nástupišti a pracovníků podél trati. Měření kolísání tlaku v tunelu při průjezdu zkušební soupravy tunelem bylo provedeno v Rakousku v součinnosti s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem.Jízdní zkoušky lokomotivy Škoda 109 (ČD 380 006-7)

Červen 2011: Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů provedla jízdní zkoušky lokomotivy Škoda 109E (ČD 380 006-7) na referenčních úsecích tratí ÖBB Infrastruktur s měřením svislé a příčné kolové sily (Y a Q) na dvou dvojkolích jednoho podvozku, zrychlení ve skříni lokomotivy a na rámu podvozku, rychlost a nedostatek převýšení v oblouku. Měření kolových sil bylo provedeno pomocí měřících dvojkolí Systém VÚKV 3. Provedení těchto zkoušek je podmínkou k povolení provozu lokomotivy na rakouských tratích. Zkušební jízdy proběhly v úsecích Linz – St. Valentin, Innsbruckem – Langen am Arlberg, St. Veit an der Glan – Neumarkt in der Steiermark, Unzmarkt – Knittelfeld – St. Michael a Semmering – Gloggnitz. Měřící systém VÚKV a. s. pracoval po celou dobu měření velmi spolehlivě, prakticky bez výpadků.Tramvaj 15T - uvedení do pravidelného provozu s cestujícími

Únor 2011: Tramvaj 15T byla po ukončení zkušebního provozu uvedena do pravidelného provozu s cestujícími.Schválení typu drážního vozidla pro nízkopodlažní tramvaj 15T

Prosinec 2010: článková nízkopodlažní tramvaj 15T ForCity výrobce Škoda Transportation určená pro hlavní město Prahu obdržela schválení typu drážního vozidla.Studie modernizace podvozků GP200

Rok 2010: byla zpracována studie modernizace podvozků GP200, která popisuje nejen nutné úpravy stávajících provozovaných podvozků pro reálné použití při maximální rychlosti 200 km/h, ale i další možnosti modernizace vedoucí ke splnění požadavků současné legislativy a moderního provozu. Realizace těchto modernizačních kroků vytváří předpoklady pro využití podvozků GP200 v osobní kolejové dopravě i na začátku 21. století.Statické pevnostní zkoužky hrubých staveb skříní lokomotiv

Rok 2010: ve VÚKV a. s. proběhly statické pevnostní zkoušky řady hrubých staveb skříní lokomotiv a lehkých jednotek pro osobní dopravu od různých evropských výrobců kolejových vozidel. Kromě toho byly provedeny komplexní typové zkoušky různých typů nákladních vozů pro tradiční i nové zákazníky (RailTur, Turecko či Ɖuro Ɖaković, Chorvatsko).

 
   


Výroční cena ACRI pro rok 2010 v kategorii Inovátor roku.

2010 - VÚKV a.s. obdržela výroční cenu ACRI pro rok 2010 v kategorii Inovátor roku.