Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Brzda

Akreditace

Brzdové zkoušky vozidel se provádí podle:

 • UIC 540, UIC 541-04, UIC 541-05, UIC 543, UIC 544-1, UIC 546, UIC 547,
 • prEN 15806, prEN 15734-2,
 • V-BKS (Baurichtlinie V-BKS),
 • EBO (Prüfmodul – Bremstechnische Prüfung von Güterwagen, Reisezugwagen und Triebfahrzeugen im Rahmen der Abnahme nach § 32 EBO),
 • TSI.

V rámci brzdových zkoušek je možno provádět:

 
 • stacionární brzdové zkoušky:
  • měření a zaznamenání všech parametrů brzdy dle UIC 540,
  • zkoušky ruční a parkovací brzdy včetně stanovení maximálního sklonu, na kterém je možné udržet plně ložený vůz,
 • jízdní brzdové zkoušky na trati (na zkušebním okruhu):
  • jízdní výběhové zkoušky při všech stavech ložení příslušejících danému typu vozidla,
  • zkoušky energetických limitů (tzv. Gotthardtest).
Při jízdních výběhových zkouškách provádí Zkušebna VÚKV a.s. měření s možností on-line sledování následujících parametrů:
 • tlak v brzdových válcích,
 • tlaky v hlavním a napájecím potrubí,
 • tlaky v rozvaděči (Cv) a pomocných vzduchojemech,
 • tlaky snímačů ložení (T-tlaky),
 • rychlost zkoušeného vozidla,
 • ujetá brzdná dráha,
 • podélné zrychlení / zpomalení vozidla,
 • přítlačné síly brzdových zdrží (čelistí),
 • teploty oběžných ploch kol nebo třecích ploch brzdových kotoučů,
 • zdvihy brzdových válců.