Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Podvozky

 

Pojezd je část vozidla, která zprostředkovává jeho vazbu s dopravní cestou a ovlivňuje tak rozhodující měrou jeho vlastnosti. Jeho hlavní částí jsou podvozky, na jejichž koncepčním pojetí a konstrukčním řešení závisí jak bezpečnost a ekonomika provozu, tak i spolehlivost a udržovatelnost příslušného vozidla. Vývoj kvalitního podvozku vyžaduje vysoce kvalifikovanou syntézu poznatků z výzkumu v celé řadě technických oblastí. Při vývoji musí být respektovány dané prostorové požadavky a systémová rozhraní, jakož i požadavky relevantních norem a předpisů.

Podvozky kolejových vozidel se člení na hnací a běžné, resp. na podvozky pro železniční vozidla a podvozky vozidel městské hromadné dopravy. Podvozky železničních vozidel se dále dělí na podvozky nákladních vozů, podvozky vozidel pro přepravu osob a podvozky lokomotiv. Zvláštní skupinu tvoří podvozky pro speciální účely, jako např. podvozky lanových drah apod.

Každý podvozek je složen z několika základních funkčních celků. Základem je rám podvozku, ke kterému jsou připojeny další části - například:

 • dvojkolí (prostřednictvím uzlu vedení dvojkolí a prvotního vypružení),
 • brzda,
 • pohon (u hnacích podvozků),
 • uzel druhotného vypružení a spojení podvozku se skříní,
 • vzduchové potrubí a kabeláž.

Součástí podvozku může být i další výbava – například:

 • systém pískování kol
 • systém mazání okolků
 • zábrany
 • přístroje nebo snímače diagnostiky a zabezpečovacích zařízení apod.

VÚKV a.s. se v oblasti výzkumu a vývoje podvozků zabývá projekty nových podvozků (buď samostatně nebo v rámci vývoje celého vozidla), dále pak úpravami, modernizacemi a rekonstrukcemi již provozovaných typů podvozků.

VÚKV a.s. nabízí svůj potenciál a zkušenosti v následujících oblastech výzkumu a vývoje podvozků:

 • výzkumné práce
 • zpracování projektu
 • konstrukční práce
 • pevnostní výpočty
 • funkční výpočty (obrys, vypružení, brzda, jízdní vlastnosti)
 • zpracování výrobní technické dokumentace prototypu
 • podpora při schvalování
 • zpracování výrobní technické dokumentace sériového provedení
 • zpracování technické dokumentace pro provozovatele (popis podvozku, návody pro obsluhu a údržbu)

Na výzkumné a vývojové práce často navazují i experimentální ověření. V případě podvozků se jedná o statické pevnostní, únavové a jízdní zkoušky. Všechny tyto typy zkoušek provádí Zkušebna VÚKV a.s.