VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Řízení rizik, CSM RA

Posuzování

Inspekční orgán č. 4061 VÚKV a.s. je podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 akreditován Českým institutem pro akreditaci o.p.s. k inspekční činnosti v oblasti inspekce bezpečnosti v železničním subsystému Kolejová vozidla včetně související funkční oblasti Údržba.

Inspekce odpovídají Prováděcímu nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013, v platném znění.

magnifiercrossmenu