Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Bezpečnost proti vykolejení

Akreditace

Zkoušky bezpečnosti proti vykolejení se provádí buď v experimentální základně VÚKV a.s. v Cerhenicích nebo v místě, které si určí objednatel (např. ve výrobním závodě nebo v depu).


Jedním ze zařízení, které k těmto zkouškám VÚKV a.s. používá, je mobilní zkrucovací stav. Během zkoušky na tomto mobilním zařízení jsou průběžně snímány hodnoty kolových sil a svislý pohyb kol. K charakteristickým vlastnostem a výhodám mobilního zkrucovacího stavu VÚKV a.s. patří:

 • zkoušku je možné provádět přímo v místě výroby nebo v depu (odpadají časy
  nutné na vyřízení formalit a přepravu vozidla do experimentální základny),                                              
 • lze provádět měření s vozidly všech obvyklých rozchodů (0,7 – 1,7 m)
 • lze provádět simulace průjezdu vozidla vzestupnicí
 • lze realizovat standardní i atypická zborcení trati
 • lze realizovat zkoušky speciálních vozidel (dvoucestná vozidla, vozidla městské kolejové dopravy apod.)
 • během zkoušek není prováděn zásah do vypružení vozidla a není potřeba výroba speciálních dílů pro provádění zkoušek (např. podložek do vypružení).

Zkoušky bezpečnosti vykolejení probíhají ve shodě s:

 • ČSN EN 14363
 • ERRI B55 RP8
 • specifickými požadavky schvalovacích orgánů, popř. provozovatelů

Dále Zkušebna VÚKV a.s. provádí měření hodnoty torzní tuhosti skříně vozidla podle ERRI B 12/DT135.

Výsledky zkoušek jsou především:

 • diagramy kolových sil pro všechna kola a možné kombinace zborcení koleje
 • hodnoty kolových sil na vodorovné koleji s vyloučením vlivu hystereze vypružení
 • hodnota torzní tuhosti skříně vozu ct*
 • hodnoty dalších parametrů - například:
  • pohyby ve vypružení
  • tlaky ve vzduchových pružinách
  • pohyby skříně vozidla
  • namáhání prvků vypružení
  • časové odezvy regulace vypružení                                                                            

                                                                                                                                              

Zkoušky změn kolových sil na zborcené koleji, prováděné při zkouškách bezpečnosti proti vykolejení,lze s výhodou spojit se zjištěním součinitele náklonu a výškou pólu naklánění. Díky tomu jsou zkoušky provedeny během jediného ustavení vozidla, čímž dochází k úspoře nákladů na provedení zkoušek.