VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Stacionární zkoušky podle EN 14363

Zkušebna

Do skupiny stacionárních zkoušek dle EN 14363 se řadí tyto zkoušky:

  • bezpečnost proti vykolejení na zborcené koleji
  • zkouška náklonu
  • zkouška torzní tuhosti

Zkoušky bezpečnosti proti vykolejení

Zkušebna VÚKV a.s. provádí zkoušky bezpečnosti proti vykolejení metodou 2 a metodou 3 dle normy EN 14363.

Zkoušky se provádějí ve shodě s TSI LOC&PAS, TSI WAG, evropskými a národními normami, dokumenty ERRI nebo podle speciálních požadavků zákazníka.

Zkouška podle metody 2 sestává z:

  • měření poklesu svislé kolové síly (zkrucovací zkouška),
  • měření vodicí síly v nepřevýšeném oblouku o poloměru 150 m.

Zkouška podle metody 3 sestává z:

  • měření poklesu svislé kolové síly (zkrucovací zkouška),
  • měření odporu podvozku proti natočení (X faktor).

K měření poklesu svislé kolové síly (součást metody 2 a 3) je využíván mobilní zkrucovací stav. Tento stav je možné využít i ke zkoušce náklonu (viz níže).

Měření odporu podvozku proti natočení (součást metody 3) je možné provést na měrné točně zabudované v hale Zkušebního centra VÚKV v Cerhenicích nebo na mobilní točně v místě zákazníka (např. výrobní hala či depo).

Měření vodicí síly v nepřevýšeném oblouku o poloměru 150 m je prováděno v měrném oblouku Zkušebního centra VUZ Velim.

 

Mobilní zkrucovací stav

Mobilní zkrucovací stav pohybuje koly zkoušeného vozidla ve svislém směru, čímž simuluje nerovnou (zborcenou) nebo převýšenou kolej. Během zkoušky spočívá stojící zkoušené vozidlo na zkušebním stavu, který je umístěn na koleji. Tato zkouška je zpravidla vykonávána v hale zkušebního centra VÚKV nebo v místě zákazníka (např. výrobní hala či depo).

Pomocí zkušebního stavu lze zkoušet vozidla či jednotky těchto parametrů

  • různé rozchody koleje
  • až 16 náprav (počet náprav je možné na přání zákazníka dále navýšit)

Měrná točna

Popis zde

Zkouška náklonu

Zkušebna VÚKV a.s. provádí zkoušku náklonu metodou 1 (na stojícím vozidle) a metodou 2 (za jízdy) dle normy EN 14363.

Zkoušky se provádějí ve shodě s TSI LOC&PAS, TSI WAG, evropskými a národními normami, vyhláškami UIC nebo podle speciálních požadavků zákazníka.

Zkouška metodou 1 (na stojícím vozidle) je vykonávána pomocí stejného mobilního zkušebního stavu, jako zkouška ke zjištění poklesu kolové síly.

Zkouška torzní tuhosti

Zkoušky se provádějí ve shodě s TSI WAG, evropskými normami, vyhláškami UIC, dokumenty ERRI nebo podle speciálních požadavků zákazníka.

Výsledkem zkoušky je hodnota torzní tuhosti skříně vozu ct*

magnifiercrossmenu