VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Členství v organizacích

Firma
VÚKV a.s je zapojena do činností mnoha profesních sdružení, poradenských a řešitelských týmů. Do této skupiny patří například:
 • ACRI (Asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu, www.acri.cz),
   
 • UNIFE (Evropská asociace železničního průmyslu, www.unife.org),
   
 • SD (Svaz dopravy České republiky, www.svazdopravy.cz),
   
 • SDP ČR (Sdružení dopravních podniků České republiky, www.sdp-cr.cz),
   
 • VCKV (Výzkumné centrum kolejových vozidel, www.vckv.zcu.cz),
   
 • Zájmové sdružení právnických osob, Interoperabilita železniční infrastruktury (www.sizi.cz),
   
 • Česká technologická platforma strojírenství o.s. (www.tpsvt.cz),
   
 • IFV BAHNTECHNIK e.V., www.ifv-bahntechnik.de)

Otázkám normalizace v Evropě se pro oblast železničních aplikací věnuje komise (Technical Committee) CEN/TC 256, která je částí komise CEN (European Committee for Standardization, www.cencenelec.eu) se sídlem v Bruselu v Belgii.

Experti VÚKV a.s. se účastní práce těchto pracovních skupin:
 • CEN/TC 256/WG1 - Protipožární ochrana drážních vozidel
 • CEN/TC 256/WG2 - Konstrukční požadavky
 • CEN/TC 256/WG6 - Aerodynamika
 • CEN/TC 256/WG10 - Kontakt vozidlo/trať
 • CEN/TC 256/WG32 - Obrys vozidel
 • CEN/TC 256/SC 3/WG 47 - Brzdění

Otázkám normalizace v mezinárodním měřítku se pro oblast železničních aplikací věnuje komise (Technical Committee) ISO/TC 269, která je částí komise ISO (International Organization for Standardization, www.iso.org) se sídlem v Ženevě ve Švýcarsku.

Expert VÚKV a.s. se účastní práce následující pracovní skupiny:
 • ISO/TC 269/WG1 - Brzdy
 • ASBO cooperation (ERA)

Hlavní náplní práce zástupců VÚKV a.s. v těchto pracovních skupinách je zejména spoluúčast na revizích norem/dokumentů, posuzování připomínek, diskuse o zkušenostech s aplikací požadavků norem/dokumentů v praxi.

VÚKV a.s. také spolupracuje s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS, www.agentura-cas.cz). Těžištěm této spolupráce je odborná podpora ČAS v oblasti kolejové dopravy, jejíž významnou součástí je i připomínkování návrhů norem a přebírání norem do soustavy ČSN překladem. 

magnifiercrossmenu