VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Výzkumné projekty

Firma

VÚKV a.s. je výzkumnou organizací v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 a zákona České republiky č. 130/2002 Sb.

VÚKV a.s. je zapojena do aplikovaného výzkumu ve spolupráci s technickými vysokými školami v České republice, např.:

 • Západočeská univerzita, Plzeň (Regionální technologický institut)
 • České vysoké učení technické, Praha (ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel)
 • Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice

Odborníci z VÚKV a.s. se podílejí na výzkumných projektech podporovaných poskytovateli grantových úkolů v České republice a na výzkumných projektech v rámci Evropské unie – Novibrail; Tesil, Twist. VÚKV a. s. je členem Národního centra kompetence drážních vozidel, které bylo založeno na základě podpory Technologické agentury České republiky.

Výzkum se provádí v následujících oborech:

 • podvozky
 • hrubé stavby vozových skříní
 • vnitřní vybavení vozidel
 • vzájemné působení vozidlo – dopravní cesta
 • vzájemné působení vozidlo – prostředí
 • mechanické části pohonů
 • brzdové systémy
 • provoz vozidel
 • legislativa a technické předpisy
Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky
Zkrácený název:
JOBNAC
Časové období:
2018-2022
Popis:
Výzkum a vývoj budoucích prostředků udržitelné mobility silničními a kolejovými vozidly a jejich zapojení do dopravních systémů s ohledem na strategický rozvoj technické úrovně oborů, důležitých pro hospodářství České republiky i pro bezprostřední cíle průmyslu i zákazníků.
Cíl:
Zvýšení konkurenceschopnosti v exportním odvětví. Založení konsorcia pro dlouhodobou spolupráci, které využije jak synergie mezi příbuznými obory s podobnými zásadními problémy rozvoje, tak synergie ze spolupráce mezi akademickými, výzkumnými a průmyslovými pracovišti, umožňující zaměřit aktivity na rozhodující problémy aplikovatelné na trhu budoucích dopravních prostředků a zajišťování mobility.
Analýza nehodových dějů chodec-tramvaj - validace simulačních modelů
Zkrácený název:
DUMMY
Časové období:
2018-2022
Popis:
Zvýšení bezpečnosti tramvají vzhledem k chodcům. Projekt řeší úlohy pasivní i aktivní bezpečnosti. Vytvoření metodiky nárazových zkoušek tramvaj-chodec s testovací figurínou. Využitím většího množství crash testů bude vytvořen a validován simulační model střetu tramvaj-chodec.
Cíl:
Efektivní návrh bezpečnějších konstrukcí vozidel. Využití zařízení a metodiky pro experimentální ověření přínosu, funkčnosti a potřebnosti systému automatického brzdění před překážkou.
Měření silových účinků ve zkušebním oblouku 150 m
Zkrácený název:
Oblouk 150
Časové období:
2022-2024
Popis:
Systém pro měření silových účinků mezi kolem a kolejnicí od jedoucího vozidla s on-line výstupem měřených hodnot. Jedná se o stacionární systém instalovaný v koleji, jehož využití je zejména v nepřevýšeném oblouku o poloměru 150 m, ve kterém jsou hodnoty těchto sil požadovány normou EN 14363 pro vyhodnocení bezpečnosti vozidla proti vykolejení. V principu je však možné umístit měřicí systém do jakékoliv koleje s cílem zjištění silových účinků, kterými projíždějící vozidlo na tuto kolej působí.
Cíl:
Vyvinutý měřicí systém bude využíván při zkouškách kolejových vozidel, a to jak homologačních nutných pro schválení nových vozidel, tak výzkumných a vývojových. Jedná se o zkoušky zaměřené na bezpečnost vozidel v provozu a silové účinky vozidel na kolej. Realizace přispěje k vývoji nových bezpečnějších vozidel s nižšími provozními náklady.
magnifiercrossmenu