Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Hluk

Akreditace

Podstatou těchto zkoušek je zjištění vlastností vozidel z hlediska hluku a jejich vlivu na cestující a na okolní prostředí.
Převážná část měření akustických parametrů vozidel se provádí na referenčním hlukovém úseku zkušebního centra Cerhenice. Hlukový úsek splňuje požadavky na kvalitu tratě z hlediska požadavků norem na akustickou drsnost kolejnice i stupeň hydraulického útlumu.

Zkoušky měření hluku uvnitř a vně vozidel probíhají ve shodě s následujícími dokumenty

 • ČSN EN ISO 3381, ČSN EN ISO 3095
 • ERRI B106/RP9 (odst. 5.4)
 • ERRI C163/RP2
 • TSI-hluk
 • TSI pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: Zvukové výstrahy u vnějších dveří pro cestující

Provádí se následující zkoušky:

 • měření hladiny vyzařovaného hluku vozidla při stání, za jízdy konstantní rychlostí, při rozjezdu a brzdění
 • měření hladiny hluku uvnitř vozidla v prostoru pro cestující a na stanovišti strojvedoucího za různých provozních stavů
 • měření akustických výstražných zařízení (houkačky, akustika dveří atd.)

V souvislosti s hlukovými zkouškami provádíme také:

 • měření akustické drsnosti kola (bez nutnosti použití zvedacího zařízení)
 • měření akustické drsnosti kolejnice
 • měření dynamických vlastností kolejnice