VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Hlukové zkoušky

Zkušebna

Zkoušky měření hluku vně i uvnitř kolejových vozidel.

Zkoušky se provádějí ve shodě s TSI NOI, evropskými normami nebo podle speciálních požadavků zákazníka.

Podstatou těchto zkoušek je zjištění vlastností vozidel z hlediska hluku a jejich vlivu na cestující a na okolní prostředí.

Převážná část měření akustických parametrů vozidel se provádí na referenčním hlukovém úseku zkušebního centra Cerhenice. Hlukový úsek splňuje požadavky na kvalitu tratě z hlediska požadavků norem na akustickou drsnost kolejnice i stupeň dynamického útlumu.

 

 

Jedná se o tyto zkoušky:

  • měření hladiny vyzařovaného hluku vozidla při stání, za jízdy konstantní rychlostí, při rozjezdu a brzdění
  • měření hladiny hluku uvnitř vozidla v prostoru pro cestující a na stanovišti strojvedoucího za různých provozních stavů
  • měření akustických výstražných zařízení (houkačky, akustika dveří atd.)

V souvislosti s hlukovými zkouškami provádíme také:

  • měření akustické drsnosti kola (bez nutnosti použití zvedacího zařízení)
  • měření akustické drsnosti kolejnice
  • měření dynamických vlastností kolejnice
magnifiercrossmenu