Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Odborné poradenství


Dlouholetá činnost v oboru, velké množství praktických zkušeností a vysoká odborná zdatnost zaměstnanců jsou hodnoty, které dávají VÚKV a.s. možnost nabízet a poskytovat kvalitní odborné poradenství a další služby obdobného charakteru.

Rozsah působnosti VÚKV a.s. v této oblasti je velmi široký. K hlavním oblastem, kde jsou poradenské služby nabízeny patří například:

  • technické parametry vozidel (technické podmínky)
  • projektové záměry
  • konstrukční řešení
  • konstrukční a pevnostní optimalizace
  • návrhy zkoušek a analýzy výsledků zkoušek
  • technické výpočty
  • poruchové stavy v provozu
  • kategorie změn z pohledu posuzování bezpečnosti (CSM RA)
  • náležitosti procesu řízení rizik (CSM RA)
  • normalizace

Forma, objem a způsob poskytnutí poradenských služeb je vždy předmětem vzájemné dohody se zadavatelem.