VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Odborné poradenství

Posuzování

Dlouholetá činnost v oboru, velké množství praktických zkušeností a vysoká odborná zdatnost zaměstnanců jsou hodnoty, které dávají VÚKV a.s. možnost nabízet a poskytovat kvalitní odborné poradenství a další služby obdobného charakteru.

Rozsah působnosti VÚKV a.s. v této oblasti je velmi široký. K hlavním oblastem, kde jsou poradenské služby nabízeny patří například:

  • technické parametry vozidel (technické podmínky)
  • projektové záměry
  • konstrukční řešení
  • konstrukční a pevnostní optimalizace
  • návrhy zkoušek a analýzy výsledků zkoušek
  • technické výpočty
  • poruchové stavy v provozu
  • kategorie změn z pohledu posuzování bezpečnosti (CSM RA)
  • náležitosti procesu řízení rizik (CSM RA)
  • normalizace

Forma, objem a způsob poskytnutí poradenských služeb je vždy předmětem vzájemné dohody se zadavatelem.

Případná plynoucí rizika jsou prověřena naší analýzou nestrannosti a nezávislosti, která se provádí před každou zakázkou.

magnifiercrossmenu