VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Posuzování drážních vozidel - ČR

Posuzování

V zákoně č. 266/1994 Sb. v platném znění jsou uvedeny podmínky, za kterých je možno udělit povolení k uvedení vozidla na trh.

Je to buď na základě předloženého certifikátu o shodě, vydaného notifikovanou osobou (pro případ, že se jedná o drážní vozidlo posuzované podle TSI), nebo na základě pozitivního hodnocení předložené dokumentace a nezbytných zkoušek, provedeného přímo Drážním úřadem nebo Drážním úřadem zvolenou právnickou osobou (ve všech ostatních případech).

VÚKV a.s. je právnickou osobou, která je Ministerstvem dopravy České republiky (MD ČR) pověřena, a kromě zkoušek zpracovává i celková posouzení drážních vozidel, která následně slouží jako podklad pro rozhodnutí DÚ. VÚKV a.s. je dále asociovaným partnerem několika notifikovaných osob, jejichž působnost zasahuje i do území České republiky.

magnifiercrossmenu