VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Aerodynamika

Výzkum a vývoj

VÚKV a.s. se v oblasti vývoje zabývá širokým spektrem otázek souvisejících s problematikou aerodynamických efektů při vzájemné interakci kolejových vozidel a infrastruktury:

 • aerodynamické účinky na okolí volné trati (požadavky TSI LOC&PAS, TSI INF, EN 14067-4) – analytické nebo CFD ohodnocení a optimalizace vozidel, analýza dopadů na infrastrukturu;
 • maximální kolísání tlaku v tunelech (požadavky TSI LOC & PAS, TSI INF, EN 14067-5) – simulační výpočty a analýza tlakových změn;
 • stabilita vozidla při účincích bočního větru – výpočet stability vozidla dle požadavků EN 14067-6 nebo Ril 807.04 (analytické výpočty, měření v aerodynamickém tunelu, Multi-Body simulace), riziková analýza provozu vozidel na konkrétním úseku infrastruktury;
 • jízdní odpor vozidel – výpočty celkového odporu, ohodnocení a optimalizace aerodynamického odporu vozidla;
 • aerodynamické účinky na svršek trati – analýza kritických míst, návrhy protiopatření;
 • sání a výdechy – CFD ohodnocení a optimalizace aerodynamických poměrů (tlakové a teplotní pole) v místech sání a výdechů;
 • zatížení vozidel a prvků infrastruktury od aerodynamických účinků – výpočet zatížení konstrukce pří jízdě na volné trati, od účinku větru, v tunelech, při míjení apod., definice vhodných provozních scénářů nebo návrhy provozních opatření;
 • tlakotěsnost a tlakový komfort – ohodnocení a analýza tlakotěsnosti celého vozidla nebo jednotlivých komponentů; analýza tlakového komfortu pro konkrétní provozní situace (ve vztahu k vozidlu, infrastruktuře, provoznímu scénáři);
 • vnitřní aerodynamika – analýza proudění v interiéru vozidla, v rozvodných kanálech apod.

VÚKV a.s. nabízí své kapacity a zkušenosti v oboru aerodynamiky pro následující činnosti:

 • konzultační činnost při návrhu, konstrukci, zkoušení a schvalování vozidel nebo infrastruktury;
 • zastřešení celé problematiky v rámci projektu;
 • simulační výpočty tlakových změn v tunelu, zatížení konstrukce, tlakového komfortu;
 • CFD simulace (ve spolupráci s externími subjekty);
 • měření v aerodynamickém tunelu (ve spolupráci s externími subjekty);
 • vytvoření specifikací zkoušek a dalších dokumentů potřebných ke schválení vozidla nebo infrastruktury.
magnifiercrossmenu