VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Brzdové systémy

Výzkum a vývoj

VÚKV a.s. nabízí v oblasti brzdových systémů kompletní vývojové práce, jak na projektech nových systémů, tak i na projektech úprav a modernizací systémů stávajících. Uvedené vývojové práce zahrnují například studie proveditelnosti, projekty, detailní konstrukci a asistenci při výrobě.

Při vývoji nových systémů se jedná především o následující práce:

  • návrh konceptu brzdového systému včetně pneumatických schémat,
  • provádění brzdových výpočtů,
  • návrh rozmístění a upevnění brzdových přístrojů na vozidle,
  • vedení potrubí na vozidle (návrh trasování, upevnění a napojení potrubí na brzdové přístroje).

Při úpravách a modernizacích stávajících brzdových systémů se jedná především o následující práce:

  • kontrola brzdových výpočtů,
  • úpravy stávajícího pneumatického schématu,
  • návrh plánu použitelnosti stávajících a vytipování nových přístrojů,
  • konstrukce zabudování modernizovaného brzdového systému na vozidlo při maximálním využití původních rozvodů a s minimálními konstrukčními úpravami.
magnifiercrossmenu