VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Čela vozidel

Výzkum a vývoj

VÚKV a.s. se zabývá vývojem čel vozidel a má v této oblasti bohaté zkušenosti. Čelo je významným prvkem celkového designu a určuje celkový vzhled vozidla.

Čela vozidel jsou řešena na základě designového návrhu a v souladu s celkovým pojetím vozidla. Jsou navrhována jako kompozitní skořepiny v různých provedeních – jednovrstvé nebo sendvičové struktury, jedno- nebo vícedílné. Čela jsou vybavena přípravou pro montáž vybavení – čelního i bočního zasklení, vnějšího osvětlení, klimatizace a dalších dílů. Skořepiny čel jsou navrhovány tak, aby po připojení na hrubou stavbu čela tvořily pevnostní celek.

VÚKV a.s. nabízí v oblasti vývoje kompozitních čel vozidel následující činnosti:

  • úvodní konstrukční a pevnostní studie proveditelnosti daného designového návrhu,
  • zpracování projektové dokumentace,
  • zpracování konstrukční dokumentace,
  • výpočetní podporu:
    • pevnostní výpočty nosných struktur,
    • výpočtové simulace odolnosti při nárazu,
    • pevnostní výpočty lepených a šroubových spojů.
magnifiercrossmenu