VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Ostatní činnosti

Výzkum a vývoj

VÚKV a.s. se soustřeďuje především na práce, které jsou úzce spjaty s kolejovou dopravou. Zde se také nachází těžiště znalostí a zkušeností jejích pracovníků. Existuje ale mnoho projektů, které s kolejovou dopravou souvisí okrajově. I v těchto projektech lze aplikovat poznatky, získané při výzkumu a vývoji kolejových vozidel.

Mezi příklady patří projekty vozů lanových drah, vozů speciálního určení, pracovních strojů a zařízení, vozidel pro přepravu speciálních nebo nadměrných nákladů, různých speciálních nástaveb apod. Do oblasti ostatních projektů patří také například různé provozní výpočty, výpočty odporů, studie a další činnosti.

VÚKV a.s. působí i v této oblasti techniky, kde se jako konzultant, výzkumný a vývojový subjekt nebo posuzovatel podílí na mnoha projektech. V uplynulé době se jednalo například o projekt speciálního lodního zdvihadla nebo projekt speciálního vozidla na přepravu vyhořelého jaderného paliva.

VÚKV a.s. je připravena reagovat na každou poptávku kterou bude oslovena a napomoci tak při řešení jakéhokoliv úkolu.

magnifiercrossmenu