VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Pohony

Výzkum a vývoj

V oblasti vývoje pohonů nabízí VÚKV a.s. provedení těchto prací:

 • zpracování projektů, výpočtů a konstrukční dokumentace kompletních pohonů pro nová i modernizovaná vozidla závislé i nezávislé trakce (motorové vozy, lokomotivy atd.) a mechanické části pohonů vozidel závislé trakce (tramvaje, elektrické jednotky, metro, lokomotivy) s využitím komponent specializovaných dodavatelů (motory, převodovky, chladicí zařízení, atd.),
 • návrh uspořádání pohonu s ohledem na žádané parametry a prostorové dispozice dané celkovým uspořádáním vozidla,
 • návrh pružného uložení (zavěšení) motoru a dalších komponentů ve spolupráci s renomovanými výrobci pryžokovových pružicích prvků,
 • návrh, pevnostní výpočet a konstrukce nosného rámu celého pohonu („powerpack") nebo jeho jednotlivých komponentů,
 • konstrukce pohonu dvojkolí pro hydromechanický, hydrodynamický nebo elektrický přenos výkonu s využitím komponent renomovaných dodavatelů,
 • zástavba všech komponentů přenosu výkonu včetně všech souvisejících vyšetření,
 • koncepční a konstrukční řešení pohonu pomocných zařízení (alternátory, ventilátory, kompresory, klimatizační zařízení atd.) s mechanickým, hydrostatickým nebo elektrickým přenosem výkonu,
 • konstrukce chlazení spalovacího motoru a komponentů přenosu výkonu včetně temperování agregátů a napojení na systém vytápění vozidla,
 • konstrukce příslušenství pohonné jednotky:
  • příprava vzduchu,
  • výfuk,
  • palivové hospodářství,
  • diagnostika a signalizace,
  • elektrická instalace,
  • protipožární systém.
magnifiercrossmenu