VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Topení, větrání, klimatizace

Výzkum a vývoj

VÚKV a.s se zabývá komplexně vývojovými pracemi na systémech vytápění, větrání i klimatizace vozidel, která jsou určena pro dopravu osob nebo nákladu. Součástí těchto prací jsou mj. i výpočty tepelné bilance, návrh průřezů a trasování vzduchových kanálů a konstrukční řešení izolací. Při vývoji je brán zřetel na velké množství parametrů, například na charakter provozu a na provozní klimatické podmínky. Nedílnou součástí je návrh rozmístění a typu jednotlivých zařízení topení, větrání a klimatizace s ohledem na možnosti a koncepci vozidla.

U vozidel pro přepravu osob lze navrhnout i systémy s ochranou proti tlakovým rázům pro snížení účinku míjení a provozu v tunelech ve vyšších rychlostech.

VÚKV a.s. nabízí řešení od úvodní studie (návrh systému, jeho uspořádání a způsobu propojení jednotlivých částí) přes zpracování projektové dokumentace až po detailní konstrukci. Na vývojovou fázi může navázat i další spolupráce při nastavení a optimalizaci systému.

magnifiercrossmenu