VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Vozidla

Výzkum a vývoj

VÚKV a.s. nabízí komplexní řešení vývojových projektů od úvodní studie přes projekt, konstrukci, zpracování výrobní výkresové dokumentace až po spolupráci při výrobě prototypu, schvalování a uvádění do provozu. Hlavní oblastí činnosti jsou projekty kolejových vozidel nebo jejich částí, případně komponentů, ze kterých se kolejové vozidlo skládá.

U každého projektu je samozřejmostí co nejužší spolupráce se zadavatelem a finálním výrobcem. Cílem je především respektování technologických zvyklostí výrobce, použití vybraného sortimentu polotovarů a volba technicky i finančně vhodných subdodávek.

Hlavní činnosti v oblasti vývoje vozidel jsou:

 • vývoj nových vozidel,
 • modernizace stávajících vozidel,
 • vývoj a zabudování částí vozidel – hrubé stavby, podvozky, spřahovací a spojovací systémy, pohony, vnitřní vybavení, topení, větrání a klimatizace, brzdové systémy,
 • pevnostní výpočty,
 • aerodynamika kolejových vozidel,
 • akustika kolejových vozidel,
 • simulační výpočty jízdních vlastností, funkční výpočty (např. obrys),
 • poradenství při výrobě.

Nové konstrukce

VÚKV a.s. se zabývá vývojovými pracemi na projektech nových vozidel, která nacházejí své uplatnění jak při přepravě osob, tak při přepravě různých nákladů. K této činnosti využívá vlastní tým vývojových specialistů, který je v případě potřeby doplňován o externí spolupracovníky.

VÚKV a.s. nabízí komplexní inženýrské služby při vývoji prototypu i sériového provedení vozidla.

S vývojem vozidla jsou spojeny následující činnosti:

 • úvodní studie proveditelnosti,
 • zpracování projektové dokumentace,
 • zpracování konstrukční dokumentace
 • výpočetní podpora:
  • pevnostní výpočty,
  • simulační výpočty,
 • asistence při výrobě prototypu,
 • příprava dokumentace pro schvalování.

Modernizace a přestavby

Výrazně odlišná životnost některých částí vozidel umožňuje po přestavbě nebo modernizaci uvést do provozu vozidlo, jehož technická úroveň odpovídá aktuálnímu stavu techniky a jehož pořizovací cena je nižší než cena vozidla nového.

VÚKV a.s. se zabývá vývojovými pracemi na projektech modernizací nebo přestaveb vozidel, která nacházejí své uplatnění jak při přepravě osob, tak při přepravě různých nákladů. K této činnosti využívá vlastní tým vývojových specialistů, který je v případě potřeby doplňován o externí spolupracovníky.

magnifiercrossmenu