VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Výpočty, podpora

Výzkum a vývoj

VÚKV a.s. provádí při vývoji široké spektrum výpočtů, které slouží k ověření, že navržená řešení budou odpovídat požadavkům. Výpočty lze rozdělit do následujících oblastí:

 • Pevnostní výpočty:
  • komplexní výpočty vozidel a jejich komponentů podle evropských norem, vyhlášek UIC, směrnic TSI a zadání zákazníka,
  • optimalizace konstrukcí a analýzy poruch,
  • posouzení konstrukcí na únavovou a provozní pevnost podle platných standardů,
  • nelineární analýzy (FEA, hodnocení na trvalou pevnost),
  • výpočty crashové odolnosti.
 • Výpočtové simulace jízdních vlastností vozidel:
  • jízdní bezpečnost,
  • účinky na kolej,
  • stabilita,
  • jízdní komfort,
  • bezpečnost proti vykolejení na zborcené koleji,
  • součinitel náklonu,
  • účinky bočního větru,
  • výpočty s poddajnou skříní.
 • Návrhy a optimalizace pojezdů:
  • výpočty vypružení,
  • výpočty tlumení.
 • Návrhy a optimalizace trakčních systémů.
 • Výpočty obrysů vozidel.
 • Návrhy a optimalizace brzdových systémů:
  • brzdové výpočty podle UIC.
 • Tepelné výpočty:
  • větrání,
  • topení,
  • klimatizace.
magnifiercrossmenu