VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Vybavení zkušebny

Zkušebna

Zkušební centrum VÚKV v Cerhenicích

Zkušebna VÚKV a.s. disponuje zázemím pro přípravu a realizaci zkoušek kolejových vozidel, které se nachází v těsném sousedství zkušebního okruhu ve Velimi.

Haly pro přípravu a vykonávání zkoušek

A areálu se nachází dvě haly pro přípravu vozidel na zkoušky a pro vykonávání stacionárních zkoušek. Haly jsou vybaveny:

 • kolejemi
 • jeřáby
 • stlačovacím zařízením pro vykonávání statických pevnostních zkoušek
 • měrnou točnou pro měření odporu podvozku proti natáčení
 • patkovými zvedáky
 • zdrojem stlačeného vzduchu

Haly jsou rovněž vybaveny sociálním zázemím, přilehlými kancelářskými prostory a zasedacími místnostmi pro potřeby zákazníků.

Svážný pahrbek

V areálu se nachází svážný pahrbek, který je určen pro vykonávání nárazových zkoušek dle EN 12663.

Odstavné koleje

V areálu se nachází odstavné koleje pro parkování vozidel během zkoušek.

Přímé napojení na Zkušebním centrum VUZ Velim

Areál disponuje přímým kolejovým napojením na Zkušební centrum VUZ Velim, v jehož areálu se nachází:

 • S-oblouk s parametry dle EN 15839
 • velký a malý zkušební okruh, nejvyšší povolená rychlost 200 km/h, napájecí soustavy: 0,75 kV DC, 1,5 kV DC, 3 kV DC, 15 kV AC 16,7 Hz, 25 kV AC 50 Hz, včetně rekuperace

Speciální zkušební technologie

Zkušebna VÚKV a.s. disponuje mobilními zkušebními stavy, které lze pro zkoušky využít v areálu zkušebního centra VÚKV nebo které lze přemístit pro vykonání zkoušek přímo na místo zákazníka:

 • mobilní zkrucovací stav (pro zkoušku bezpečnosti proti vykolejení a náklonu dle EN 14363)
 • mobilní měrná točna pro měření odporu podvozku proti natáčení
 • mobilní stlačovací stav pro zkoušky statické pevnosti
 • mobilní kalibrační stav pro kalibraci měřicích dvojkolí technologie VÚKV

Měřicí vůz

Zkušebna VÚKV disponuje měřicím vozem s mezinárodní přechodností (maximální rychlost 200 km/h), který je využíván pro jízdní zkoušky.

V souvislosti s tímto rozšířením centra pro vědu a výzkum je možné vybavenou zkušební halu v rámci otevřeného přístupu k podpořené výzkumné infrastruktuře využít pro provádění výzkumných zkoušek v oblasti např. bezpečnosti proti vykolejení, pevnosti a jiné. Jsme nyní schopni nabídnout tyto služby:

 • pronájem vybavené haly pro přípravu zkoušek,
 • zkouška bezpečnosti proti vykolejení,
 • zjišťování momentu odporu podvozku proti natočení,
 • vážení vozidel,
 • statické pevnostní zkoušky.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Pro bližší informace v případě zájmu o využití technologií zkušební haly kontaktujte ředitele zkušební laboratoře VÚKV a.s. Ing. Jana Čapka, Ph.D., capek@vukv.cz

magnifiercrossmenu