Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Posuzování drážních vozidel - Evropa

 

V každém státě Evropy je ustanoven národní bezpečnostní úřad (NSA) do jehož působnosti spadá i schvalování drážních vozidel. Systém práce těchto NSA není jednotný, ale často spolupracují s odbornými partnery, jejichž posudky (hodnocení) jsou významným podkladem pro jejich rozhodnutí. Pro členské státy EU platí příslušná legislativa EU (Prováděcí nařízení komise EU 2018/545 ze dne 4.4.2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a jejich typu a související dokumenty). Konkrétní postup schvalování vždy vychází z požadavků uvedených v citovaném Prováděcím nařízení komise.

Potřebné podklady a požadované informace pro proces povolování železničních vozidel a typů jsou přehledně uvedeny na jednotlivých stránkách formuláře jednotného kontaktního místa, které spravuje ERA (základní odkaz: https://www.era.europa.eu/ ).

Součástí požadovaných podkladů je i pozitivní hodnocení vlastností železničního vozidla, které je dáno výsledky provedených zkoušek a dalších ověření. Tato hodnocení zajišťuje pověřený subjekt. 

VÚKV a.s. je mnohými NSA akceptovaným a uznávaným partnerem a na základě vzájemně dohodnutého postupu zpracovává posudky vlastností drážních vozidel nebo jejich částí.

VÚKV a.s. je asociovaným partnerem několika oznámených a/nebo určených subjektů, jejichž působnost zahrnuje prakticky celé území Evropy.