Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Posuzování drážních vozidel - Evropa

 

V každém státě Evropy je ustanoven národní bezpečnostní úřad (NSA) do jehož působnosti spadá i schvalování drážních vozidel. Systém práce těchto NSA není jednotný, ale často spolupracují s odbornými partnery, jejichž posudky (hodnocení) jsou významným podkladem pro jejich rozhodnutí. VÚKV a.s. je mnohými NSA akceptovaným a uznávaným partnerem a na základě vzájemně dohodnutého postupu zpracovává posudky vlastností drážních vozidel nebo jejich částí.

Eisenbahn Bundesamt (EBA) je spolkový drážní úřad se sídlem v Bonnu, který plní funkci NSAv Německu. Ke svým rozhodnutím využívá stanoviska uznaných expertů. Ve VÚKV a.s. jsou zaměstnáni v současné době 2 experti s uznáním EBA:

     Ing. Zdeněk Malkovský      (č. uznání 05F08A002)
     Ing. Tomáš Heptner          (č. uznání 05F09B002)

Rozhodnutí o schválení vozidla mohou jednotlivé NSA učinit i na základě prohlášení
o shodě, které, v případě, že drážní vozidlo je posuzované podle TSI, vydává notifikovaná osoba. VÚKV a.s. je asociovaným partnerem několika notifikovaných osob, jejichž působnost zahrnuje prakticky celé území Evropy.