VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Posuzování drážních vozidel - Evropa

Posuzování

V každém státě Evropy je ustanoven národní bezpečnostní úřad (NSA) do jehož působnosti spadá i schvalování drážních vozidel. Systém práce těchto NSA není jednotný, ale často spolupracují s odbornými partnery, jejichž posudky (hodnocení) jsou významným podkladem pro jejich rozhodnutí. Pro členské státy EU platí příslušná legislativa EU (Prováděcí nařízení komise EU 2018/545 ze dne 4.4.2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a jejich typu a související dokumenty). Konkrétní postup schvalování vždy vychází z požadavků uvedených v citovaném Prováděcím nařízení komise.

Potřebné podklady a požadované informace pro proces povolování železničních vozidel a typů jsou přehledně uvedeny na jednotlivých stránkách formuláře jednotného kontaktního místa, které spravuje ERA (základní odkaz: https://www.era.europa.eu/ ).

Součástí požadovaných podkladů je i pozitivní hodnocení vlastností železničního vozidla, které je dáno výsledky provedených zkoušek a dalších ověření. Tato hodnocení zajišťuje pověřený subjekt. 

VÚKV a.s. je mnohými NSA akceptovaným a uznávaným partnerem a na základě vzájemně dohodnutého postupu zpracovává posudky vlastností drážních vozidel nebo jejich částí.

VÚKV a.s. je asociovaným partnerem několika oznámených a/nebo určených subjektů, jejichž působnost zahrnuje prakticky celé území Evropy.

magnifiercrossmenu