VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Poradenství při výrobě

Výzkum a vývoj

Každý výzkumný a vývojový projekt, který VÚKV a.s. zpracovává, má jasně definovanou organizaci. Výzkumný a vývojový tým má svého vedoucího, který zodpovídá za celek, a pak jednotlivé specialisty, kteří detailně znají své podskupiny včetně historie jejich vývoje.

Díky této definované struktuře a průběžné spolupráci výzkumných a vývojových pracovníků s pracovníky technologie výrobce je po celou dobu vývoje zajišťována provázanost výzkumu a vývoje s přípravnými výrobními fázemi. Případná rizika jsou odhalena včas a je možné je řešit bez výraznějších časových a materiálních ztrát. Výsledkem této průběžné spolupráce je plynulý náběh výroby prototypu.

I přes výše popsanou spolupráci, jejíž cílem je včas předcházet komplikacím, je potřeba, aby pracovníci výzkumu a vývoje byli přítomni při výrobě prototypu a operativně řešili vzniklé problémy. VÚKV a.s. nabízí i takové služby a u většiny projektů je realizuje. V rámci této činnosti je zajišťován operativní poradenský a konzultační servis přímo ve výrobním závodě. Formy této spolupráce jsou u každého projektu odlišné a jsou vždy předmětem dohody mezi VÚKV a.s. a výrobcem.

Na proces výroby prototypu, který VÚKV a.s. výše popsaným způsobem sleduje a dokumentuje, navazuje úprava prototypové dokumentace, do které jsou zapracovány získané poznatky. Vznikne tak výrobní výkresová dokumentace sériového provedení.

 

magnifiercrossmenu